ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Σ.Α.Π ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

α) Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως Οικονομικών Διαφορών (Π.Ε.Ε.Ο.Δ.)

Τακτικά μέλη:

Αθανάσιος Π. Μακρυνιώτης

Δικηγόρος

Νίκος Δ. Λαγαρίας

Δικηγόρος

Αναπληρωματικό μέλος:

Διονυσία Δ. Γαλάνη

Δικηγόρος


β) Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου

Διαιτητές:

Ευάγγελος Ελ. Μάλλιος

Δικηγόρος

Γεωργακόπουλος Βαγγέλης

Δικηγόρος

 

Μπαλατσού Κατερίνη

Δικηγόρος