Δ.Σ. ΠΣΑΠ

Δ.Σ. Π.Σ.Α.Π.


 • Μπαντής Γεώργιος

  Πρόεδρος


 • Κουρμπέλης Δημήτριος

  Α’ Αντιπρόεδρος


 • Γεωργίου Γεώργιος

  Β’ Αντιπρόεδρος


 • Μασούρας Γεώργιος

  Ειδικός Σύμβουλος


 • Μπακασέτας Αναστάσιος

  Ειδικός Σύμβουλος


 • Τασουλής Χρίστος

  Γενικός Γραμματέας


 • Ζησόπουλος Γεώργιος

  Ειδικός Γραμματέας


 • Τσαμπούρης Σάββας

  Ταμίας


 • Παντελιάδης Αθανάσιος

  Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων