Κατηγορία: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Πλήρη ανατροπή της απόφασης της FIFA και του CAS, με την απόφαση του Πολιτικού [...]

Ο ποδοσφαιριστής κατέθεσε προσφυγή εναντίον του ΤΑΠ ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ [...]

Αριθμός Απόφασης 182/2011 Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή MOZZO JULIO κατά [...]

Αριθμός Απόφασης 181/2011 Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή PRIPU FLORIN κατά [...]

Αριθμός Απόφασης 180/2011 Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΒΕΡΓΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ [...]

Αριθμός Απόφασης 179/2011 Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ [...]

Αριθμός Απόφασης 128/2011 Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ [...]

Αριθμός Απόφασης 127/2011 Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗ [...]

Αριθμός Απόφασης 126/2011 Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή DAMIANO MARCELO κατά [...]

Αριθμός Απόφασης 125/2011 Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΝΤΑΪΦΩΤΗ ΦΩΤΗ [...]

Αριθμός Απόφασης 124/2011 Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΝΙΚΟΛΑΟ [...]

Αριθμός Απόφασης 123/2011 Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ [...]